Hoppa till innehåll

Svea Pixel

Svea Pixel - Logotyp

Avtal Webbhotell

Senast ändrad: 2024-02-06

Avtal för Webhotelltjänster mellan Svea Pixel och Kunden

Detta avtal (nedan kallat ”Avtal”) ingås och träder i kraft när Kunden startar prenumerationen på webbhotelltjänsterna hos Svea Pixel.

1. Tjänstens omfattning

1.1 Svea Pixel tillhandahåller webbhotelltjänster genom att hyra in delad webbhotellskapacitet från Hostinger, en ledande leverantör av webbhotellstjänster.

1.2 Tjänsterna inkluderar, men är inte begränsade till, tillgång till delade webbhotellskonton, domännamnsregistrering och teknisk support relaterad till webbhotell.

1.3 Kunden godkänner att följa Hostingers villkor och regler för användning av deras webbhotelltjänster, som finns tillgängliga på Hostingers webbplats.

2. Registrering och hantering av webbhotell

2.1 Svea Pixel erbjuder en tjänst för att hantera registrering av webbhotell på Kundens vägnar på den delade webbhotellskapaciteten som hyrs från Hostinger.

2.2 Kunden godkänner att tillhandahålla nödvändig information och fullmakt för att Svea Pixel ska kunna hantera registreringen av webbhotell och administrera det på Kundens vägnar.

2.3 Svea Pixel ansvarar för att registrera och administrera webbhotellskonton enligt Kundens önskemål och krav.

3. Ansvar och skyldigheter

3.1 Svea Pixel ansvarar för att säkerställa att den delade webbhotellskapaciteten hos Hostinger är tillgänglig och fungerar korrekt för Kunden.

3.2 Kunden ansvarar för att använda webbhotellstjänsterna i enlighet med Hostingers villkor och regler samt för att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information till Svea Pixel för registrering och hantering av webbhotell.

3.3 Svea Pixel ska tillhandahålla teknisk support och hjälp för alla frågor eller problem som Kunden kan stöta på i samband med användningen av webbhotelltjänsterna.

4.4 Kunden har inte tillgång till webbhotellet hos Hostinger som Svea Pixel ska tillhandahålla för Kundens vägnar. 

4. Avgifter och betalningsvillkor

4.1 Kunden ska betala de avgifter som fastställs av Svea Pixel för registrering och hantering av webbhotelltjänsterna enligt de villkor som avtalats mellan parterna.

4.2 Betalning ska ske enligt de överenskomna betalningsvillkoren och kan inkludera en initial avgift för registrering samt löpande månadsavgifter för webbhotellstjänsten.

4.3 Svea Pixel förbehåller sig rätten att ändra avgifterna för webbhotelltjänsterna med rimlig förvarning till Kunden.

5. Ändringar och uppsägning

5.1 Kunden kan begära ändringar eller avslut av webbhotelltjänsterna genom att kontakta Svea Pixel i enlighet med de överenskomna processerna och villkoren.

5.2 Svea Pixel förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta webbhotelltjänsterna med rimlig förvarning till Kunden i enlighet med Hostingers villkor och regler.

6. Tvistlösning

6.1 Eventuella tvister eller meningsskiljaktigheter som uppstår mellan parterna i samband med detta avtal ska försöka lösas genom förhandlingar och samarbete.

6.2 Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar ska den avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med svensk lag och vid den skiljedom som tillsätts av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Svea Pixel förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta avtal med jämna mellanrum och eventuella ändringar kommer att publiceras här.

Genom att starta prenumerationen på webbhotelltjänsterna hos Svea Pixel godkänner Kunden att denne har läst, förstått och accepterat villkoren som anges ovan.

Offert förfrågan

Fyll i dina uppgifter, så skickar vi en förfrågan till våra partners som återkommer till er med offert

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort!