Hoppa till innehåll

Svea Pixel

Svea Pixel - Logotyp

Supportavtal

Senast ändrad: 2023-11-14

Avtal för Teknisk Support av Svea Pixel

Detta avtal (nedan kallat ”Avtal”) ingås och träder i kraft när Kunden anlitar Svea Pixel för teknisk support relaterad till sin webbplats eller annan digital närvaro (nedan kallad ”Tjänsten”).

1. Tjänstens omfattning

1.1 Svea Pixel erbjuder teknisk support för Kundens webbplats eller annan digital närvaro enligt Kundens begäran och behov.

1.2 Tjänsten inkluderar, men är inte begränsad till, felsökning, underhåll, uppdateringar och rådgivning relaterad till Kundens digitala plattform.

1.3 Vid behov kan Svea Pixel även erbjuda konsultation och rådgivning för att optimera Kundens digitala närvaro och förbättra användarupplevelsen.

2. Ansvar och skyldigheter

2.1 Svea Pixel ansvarar för att tillhandahålla teknisk support och hjälp för alla frågor eller problem som Kunden kan stöta på i samband med sin digitala närvaro.

2.2 Kunden förstår och godkänner att Svea Pixel inte ansvarar för fel eller problem som uppstår på Kundens webbplats på grund av andra angelägenheter, såsom designfel av en annan part, felaktig användning av plugins eller andra installationer.

2.3 Kunden ansvarar för att tillhandahålla nödvändig information och tillgång för Svea Pixel för att utföra teknisk support effektivt och i enlighet med Kundens förväntningar.

3. Avgifter och betalningsvillkor

3.1 Kunden ska betala de avgifter som fastställs av Svea Pixel för teknisk support enligt de villkor som avtalats mellan parterna.

3.2 Betalning ska ske enligt de överenskomna betalningsvillkoren och kan baseras på timdebitering eller en fast avgift för specifika tjänster.

3.3 Svea Pixel förbehåller sig rätten att fakturera Kunden för extraarbete eller support som utförs utanför det överenskomna omfånget eller tidigare avtalade arbetstimmar.

4. Ändringar och uppsägning

4.1 Kunden kan begära ändringar eller avslut av teknisk support genom att kontakta Svea Pixel i enlighet med de överenskomna processerna och villkoren.

4.2 Svea Pixel förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta teknisk support med rimlig förvarning till Kunden.

5. Rätten till ändringar i avtalet

5.1 Svea Pixel förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta avtal med rimlig förvarning till Kunden.

5.2 Kunden bekräftar att det är deras ansvar att regelbundet granska detta avtal för att vara medveten om eventuella ändringar eller uppdateringar.

Genom att använda Svea Pixels tekniska supporttjänster bekräftar Kunden att denne har läst, förstått och accepterat villkoren som anges ovan. Kunden anses ha godkänt detta avtal genom att starta prenumerationen på Svea Pixels tekniska supporttjänster.

Offert förfrågan

Fyll i dina uppgifter, så skickar vi en förfrågan till våra partners som återkommer till er med offert

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort!