Hoppa till innehåll

Svea Pixel

Svea Pixel - Logotyp

Avtal Domän

Senast ändrad: 2024-02-06

Avtal för Hantering av Kundens Domänadress av Svea Pixel

Detta avtal (nedan kallat ”Avtal”) ingås och träder i kraft när Kunden godkänner registrering och hantering av sin domänadress av Svea Pixel.

1. Tjänstens omfattning

1.1 Svea Pixel erbjuder en tjänst för registrering och hantering av Kundens domänadress på dess vägnar genom att använda Hostingers plattform för domänregistrering.

1.2 Tjänsten inkluderar, men är inte begränsad till, registrering, förnyelse, överföring och teknisk support relaterad till Kundens domänadress.

1.3 Kunden godkänner att följa Hostingers regler och villkor för domänregistrering och -hantering, som finns tillgängliga på Hostingers webbplats.

2. Registrering och hantering av domänadress

2.1 Svea Pixel är ansvarig för att registrera och hantera Kundens domänadress på Hostingers plattform enligt Kundens önskemål och krav.

2.2 Kunden ansvarar för att kontrollera tillgängligheten av önskad domänadress innan registreringen och meddelar Svea Pixel om eventuella ändringar eller alternativ.

2.3 Kunden godkänner att tillhandahålla nödvändig information och fullmakt för att Svea Pixel ska kunna utföra registrering och hantering av domänadressen på Kundens vägnar.

2.4 Svea Pixel ansvarar endast för att vidarebefordra Kundens instruktioner till Hostinger och har inget ansvar för tekniska fel eller problem som kan uppstå på Hostingers plattform.

3. Ansvar och skyldigheter

3.1 Svea Pixel ansvarar för att tillhandahålla teknisk support och hjälp för alla frågor eller problem som Kunden kan stöta på i samband med registrering och hantering av domänadressen.

3.2 Kunden ansvarar för att använda domänhanteringstjänsterna i enlighet med Hostingers regler och villkor samt för att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information till Svea Pixel för registrering och hantering av domänadressen.

3.3 Svea Pixel har inget ansvar för eventuella förseningar, tekniska fel eller andra problem som kan uppstå på Hostingers plattform under registrerings- eller hanteringsprocessen.

4. Avgifter och betalningsvillkor

4.1 Kunden ska betala de avgifter som fastställs av Svea Pixel för registrering och hantering av domänadressen enligt de villkor som avtalats mellan parterna.

4.2 Betalning ska ske enligt de överenskomna betalningsvillkoren och kan inkludera en initial avgift för registrering samt årliga förnyelseavgifter för domänadressen.

4.3 Svea Pixel förbehåller sig rätten att ändra avgifterna för domänhanteringstjänsterna med rimlig förvarning till Kunden.

5. Ändringar och uppsägning

5.1 Kunden kan begära ändringar eller avslut av domänhanteringstjänsterna genom att kontakta Svea Pixel i enlighet med de överenskomna processerna och villkoren.

5.2 Svea Pixel förbehåller sig rätten att ändra eller avsluta domänhanteringstjänsterna med rimlig förvarning till Kunden i enlighet med Hostingers regler och villkor.

6. Rätten till ändringar i avtalet

6.1 Svea Pixel förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta avtal med rimlig förvarning till Kunden.

6.2 Kunden bekräftar att det är deras ansvar att regelbundet granska detta avtal för att vara medveten om eventuella ändringar eller uppdateringar.

7. Tvistlösning

7.1 Eventuella tvister eller meningsskiljaktigheter som uppstår mellan parterna i samband med detta avtal ska försöka lösas genom förhandlingar och samarbete.

7.2 Om tvisten inte kan lösas genom förhandlingar ska den avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med svensk lag och vid den skiljedom som tillsätts av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Genom att godkänna registrering och hantering av sin domänadress av Svea Pixel, bekräftar Kunden att denne har läst, förstått och accepterat villkoren som anges ovan.

Offert förfrågan

Fyll i dina uppgifter, så skickar vi en förfrågan till våra partners som återkommer till er med offert

Kontakta oss

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi inom kort!